trả nợ tiền duyên

Cách nào để trả nợ tiền duyên tốt nhất

lam-viec-thien-tich-duc-chinh-la-cach-tra-no-tien-duyen-tot-nhat

Thường xuyên đốt nhang, khấn vái trước bàn thờ ông bà tổ tiên để gia hộ bảo vệ bạn khỏi những thứ dơ bẩn (bàn