số 9

Bói tên theo Ai Cập Số 9

boi-ai-cap-so-9

Tiền bạc, danh tiếng, địa vị, quyền lực không ảnh hưởng tới họ. Nhưng lại ưa lẽ phải, giúp đỡ kẻ khác nên thích hợp