số 3

Bói tên theo Ai Cập Số 3

hoa-ra-kim-tu-thap-ai-cap-khong-can-xung-2-ben-nhu-chung-ta-tuong

Quan điểm hiện hữu là kiếm tiền được chỉ để tiêu tiền cho thích. Tiền bạc đối với họ như vật ngoài thân, dễ kiếm