nốt ruồi trên lòng bàn tay

Nốt ruồi lòng bàn tay nói gì về bạn

vi-tri-not-ruoi-trong-long-ban-tay-noi-gi-ve-ban

Nếu có thêm 1 hình tam giác ở đó nữa là đây là người có thể tự mình làm nên đại nghiệp. Nốt ruồi son