nốt ruồi đại quý

Những nốt ruồi đại phú quý nằm trên ngực và cổ

6035

Nốt ruồi ở dưới bầu ngực bên trái ám chỉ bạn sẽ tích trữ được nhiều đất đai, nhà cửa về sau. Xem tướng nốt