nhân vật trong phim Me before you

Bạn sẽ là nhân vật nào trong phim Me before you?

me-before-you

Ít thấy khi nào bạn buồn vì đau khổ bạn hay giấu kín và không thường chia sẻ với ai. Bạn không muốn người khác