đoán biết con người qua nụ cười

Đoán thế giới bên trong con người qua nụ cười

nhin-nu-cuoi-doan-tinh-cach

Bạn nói nhiều điều mà người khác không quan tâm và có cách ứng biến với tình huống chưa tốt. Dù vậy, người ta vẫn