Đào Tam Xuân Quải Soái

Xem quẻ Quan Âm “Đào Tam Xuân Quải Soái”

dao-tam-xuan-quai-soai

Cha con họ Đào cũng thấy mến quý tính cách thẳng thắn của Trịnh Ân, hai người cũng nhanh chóng tâm đầu ý hợp. Sau