dáng điệu

Đoán cốt cách của con người qua dáng điệu

doan-cot-cach-qua-dang-dieu

Đi như hạc ( hạc hành ) nhẹ chân nhưng không cóm róm : thông minh. Về dáng đi “ Quý nhân chi hành như