bói ai cập số 1

Bói tên theo Ai Cập Số 1

kien1

Họ là những nhà đầu tư mạo hiểm với những vụ được ăn cả ngã về không. Người mang số 1 nên rèn luyện tính