Đoán cốt cách của con người qua dáng điệu

Đi như hạc ( hạc hành ) nhẹ chân nhưng không cóm róm : thông minh.

Về dáng đi “ Quý nhân chi hành như thủy chi lưu hạ, nhi thể bất giao. Tiều nhân chi hành như hỏa viêm thượng, thân khinh cước trọng”
doan-cot-cach-qua-dang-dieu

Tướng tốt : là đi như nước chảy xuôi, thân không động.

Tướng xấu : đi như lửa bốc, mình nhẹ mà bước nặng nề.

Người to nặng mà bước đi nhẹ, khoan thai từ tốn là bậc phong lưu, có chí có thần.

Người gầy mà đi nặng chịch, liêu xiêu là cơ hàn, yểu thọ, gian truân.

Đi như ngỗng, vịt, trâu ( Nga hành ) ( ngưu hành ) phục phịch bệ vệ là bậc giàu có.

Đi như hạc ( hạc hành ) nhẹ chân nhưng không cóm róm : thông minh.

Đi vặn vẹo ( xà hình ) : nam gian độc, nữ thông dâm.

Người tôn quý, khi đi luôn đặt cả bàn chân xuống đất hay đặt gót xuống trước.

“ Tọa như sơn, hành như thủy”

Ngồi vững như núi, không nghiêng vẹo, không rung đùi ( hao tài), không rụt đầu nghểnh cổ ( gian độc, gặp họa).

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *